Hotel Balka Strand

Hjælpemidler

Har du brug for personlige hjælpemidler er Bornholms Hjælpemiddelcentral gerne behjælpelige.
Husk at det skal bestilles i god tid (min. 1 uge) inden ankomst.

Bornholms Hjælpemiddelcentral Tlf. +45 / 5692 5400 (telefontid; man. – fre. kl. 11.00 – 13.00) eller mail hmc@brk.dk
Ullasvej 43, 3700 Rønne

Hotellet råder over enkelte badetaburetter og toiletstole – Pris pr. stk. pr. dag Kr. 50,00 (4 – 7 dage Kr.. 200,00)
Kontakt os på tlf. +45 5649 4949 eller mail@hotelbalkastrand.dk  for at reservere.

DIBS - Payments made easy